Poličští studenti obsadili první místo v mezinárodní soutěži studentských firem

Filip ČervenýSoutěže a úspěchy

erb polička

Studenti ze SOŠ a SOU Polička přivezli první místo z mezinárodní soutěže studentských firem, která se konala Praze. Podařilo se jim obstát v konkurenci 121 studentských podniků z devíti evropských zemí.

„Je to ohodnocení celoroční práce, kterou studenti vykonávají v rámci odborného předmětu fiktivní firma. Díky kvalitní přípravě a odhodlání uspěli i v tvrdé mezinárodní konkurenci,“ hodnotí úspěch studentů Gastronomie a Hotelnictví jejich učitelka Ing. Bronislava Pražanová.

Cena veřejnosti

Nejúspěšnější byla kategorie „Cena veřejnosti“, zde získali studenti oboru Hotelnictví první místo. Zároveň probíhala i prestižní soutěžní kategorie o nejlepší stánek, ve které se studenti umístili na čtvrtém, resp. pátém místě.

Poličští ale bodovali i v dalších disciplínách, jako je prezentace firem, nebo soutěž o nejlepší katalog. V rámci celého veletrhu žáci obsáhli mnoho kategorií. Ve všech museli řádně prokázat uplatnění teoretických znalostí v praxi reálného prostředí. „Studenti jsou hodnoceni za tvorbu katalogu, znalosti účetnictví, práce s IT technologiemi i konverzaci v anglickém jazyce, který je obchodním jazykem,“dodává Pražanová.

„Soutěže jsou výborná možnost, jak si vyzkoušet získané vědomosti v praxi,“ konstatuje Mgr. Boris Preissler, ředitel školy, který propojování výuky a praxe dlouhodobě podporuje. Úspěchy žáků jsou doloženy množstvím vyhraných pohárů a diplomů vhodně rozmístěných po celé poličské škole.

XXII. ročník mezinárodního veletrhu fiktivních firem se konal 17. března v Praze, záštitu nad ním převzala ministryně školství Kateřina Valachová.