Úspěšný veletrh fiktivních firem ve Vysokém Mýtě

Filip ČervenýSoutěže a úspěchy

erb polička

Dne 4. listopadu 2015 se žáci druhého ročníku nástavbového studia zúčastnili 3. regionálního veletrhu fiktivních firem ve Vysokém Mýtě. Reprezentovali FF Joker s.r.o. a ze 17 zúčastněných firem obsadili 1. místo za nejlepší vizitku.

Celkově firma obsadila krásné 7. místo, kde se hodnotilo: nejlepší obchodování a prezentace v českém a anglickém jazyce, vzhled stánku, vizitka, slogan. Celé firmě blahopřejeme.

Vítězná vizitka zde.