Valašský řezník

Michal KozelSoutěže a úspěchy

Valašské Meziříčí 27.-28. 4. – Kumšt oboru Řezník-uzenář obdivují nejen pravidelní či občasní zákazníci Řeznictví SOŠ a SOU Polička, ale i spokojení konzumenti rautů pořádaných pod záštitou „Zouváku“. Teď se o kvalitním vzdělávání na Poličsku mohli přesvědčit i samotní Valaši.

Řezník-uzenář se stal v poslední době jedním z hojně podporovaných a vyhledávaných oborů, v němž je práce zajištěna a náležitě oceněna. V průběhu tří let dostávají žáci možnost dozvědět se vše podstatné pro úspěšné absolvování oboru, a to pod odborným vedením Mgr. E. Machové a M. Dvořáka, navíc v přátelské a optimistické atmosféře špičkově zařízené provozovny řeznictví při SOŠ a SOU Polička. Zde se realizuje jejich teoretická a praktická příprava na budoucí povolání.

Jedním z měřítek žákovské úspěšnosti jsou pak dovedně zpracované masné výrobky, které se staly vyhledávanou pochoutkou spokojených zákazníků. Dalším podstatným ukazatelem úspěšnosti našich žáků je účast na prestižních odborných soutěžích, kam se může směle zařadit i v titulku jmenovaný Valašský řezník.

Naši žáci se této výzvy zúčastnili a prošli všemi předepsanými disciplínami, k nimž patřilo bourání vepřové půlky (v časovém limitu 60 minut), vaření a senzorika. Z důvodu časové i organizační náročnosti se celý průběh soutěže rozčlenil do dvou dnů, po které měli zástupci z finálního počtu 12 družstev prokázat dostatečné znalosti a dovednosti. Aby se předešlo případnému „napomáhání“ z řad pedagogů soutěžící školy, byli reprezentanti při soutěžním výkonu od svých učitelů co nejvíce „separováni“.

Tým SOŠ a SOU Polička se umístil na 6. místě. Stříbrnou příčku poličského uskupení si zasloužil František Stodola, a to za „bourání“. Ve „vaření“ si špatně nevedl ani Vít Hubka, jehož úkolem bylo vytvořit tlačenku, jitrnice a sekanou, vše v časovém limitu 6 hodin. Porota posléze hodnotila strukturu, chuť i vzhled výrobku. Navíc se reprezentanti naší školy museli popasovat i se senzorikou, tedy (v této soutěži) poznáváním koření za pomoci hmatu či čichu.

Nelehká soutěž v pátek oznámila své vítěze i speciální FB kategorii, kde se o svého favorita postaraly hlasy fanoušků specifické síťové komunikace. Protože byla přehlídka umu žáků řeznického řemesla bedlivě střežena ostřížím zrakem pořádající školy z Valašského Meziříčí, skutečnou plejádu fotografií pořízených tamější školou máte možnost v dohledné době zhlédnout výhradně na webových stránkách https://www.isscopvm.cz/informace-o-skole/fotogalerie.

„Poděkování a gratulace patří všem žákům a pedagogům, kteří se podílejí na příkladné reprezentaci SOŠ a SOU Polička,“ nešetří chválou Mgr. L. Havlík, vedoucí odborného výcviku.

 

  1. Boháčová, SOŠ a SOU Polička