Zlaté Vánoční Brno

Filip ČervenýNástěnka, Soutěže a úspěchy

3. 12 . 2018 Brno – SOŠ a SOU Polička znovu prokázala své správné studijní zaměření. Barmané a baristé opět předvedli, co umí. Cesta našich studentů je tak zkrášlována zlatem.

Brněnský pohár je opakovaně jednou z nejprestižnějších akcí, při kterých si studenti gastronomických a hotelových škol rádi ověřují znalosti i dovednosti získané často nad rámec svého oboru. Při časově náročné přípravě na soutěž samotnou zároveň zvládají zapojit i svou kreativní stránku v podobě výroby drinků originálního pojetí. Za originalitu i celkový profesionální přístup k práci bývají naši studenti kladně hodnoceni především. Tentokrát se chutných plodů barmanské aktivity dočkala Kateřina Vymazalová – získala cenné 4. místo z celkového počtu 43 účastníků. O několik stupínků níže pak skončila Kateřina Pražanová (rovněž stálice barmanského světa), v Brně jí patřila 7. příčka.

Zlatem se v Brněnském poháru mohl pyšnit náš skromný maturant Ondřej Kaňka, jehož kávové nadšení a umění se stalo na SOŠ a SOU Polička doslova proslulým, a byla by velká škoda, kdyby v této tematice Ondřej nepokračoval po skončení studia gastronomického odvětví. Ondřej je zároveň velkým inspiračním zdrojem pro své následovníky z nižších ročníků, můžeme mezi ně zařadit například Daniela Horáka, který si v Brně svým 7. místem ostudu rozhodně neudělal.

„Výše zmiňované úspěchy jsou důkazem, že jsme školou na správném místě. Poděkování za příkladnou reprezentaci školy náleží jak studentům, tak jejich pedagogickým oporám Mgr. Petře Reslerové (barmanství) a Bc. Aleně Stokláskové (baristika),“ dodává k výsledkům Brněnského poháru Mgr. Lubor Havlík, vedoucí odborného výcviku SOŠ a SOU Polička.