Teatenderovská výzva

Filip ČervenýNástěnka, Soutěže a úspěchy, Uncategorized

Na nedávné školní besedě Povídání o čaji byl František Šutera v pozici přemlouvaného člověka, který neví, zda má své našeptávačky poslechnout a pustit se do soutěže profíků, nebo má raději sbírat poznatky, trénovat a profesionální výzvu vyslyšet později. Dnes už víme, že našeptávání neodolal a s profíky si úspěšně poradil.

V Praze se 13. května uskutečnil TEA MASTERS CUP 2017, jde o pohár profesionálů, a kdo z juniorů projeví zájem se této akce zúčastnit, vyjadřuje tak notnou dávku odvahy i drzosti zároveň. Nicméně František Šutera, žák 3. ročníku Gastronomie na SOŠ a SOU Polička, se výzvy nakonec nezalekl a svým 3. místem potvrdil, že v teatenderovství má co sdělit.

Dle soutěžních stanov „je teatenderovi dáno 15 minut, aby prokázal dovednosti v prezentaci, přípravě a servírování čaje. Připravuje dva nápoje, a to čaj ze sady vzorků, které předem vybral organizační tým soutěže, a čaj dle vlastní volby. Nápoj připravený podle receptury teatendera s použitím některého typu čaje, čistého nebo s příchutí. Při přípravě tohoto nápoje je teatenderovi dovoleno používat kterékoliv dostupné ingredience, avšak hlavní složka nápoje musí být čaj (Camellia sinensis)“. Soutěžící doprovází přípravu čaje komentářem, hodnotí se chuť, technika práce, prezentace a čas.

František spolu s Kateřinou Vymazalovou propojil pražský soutěžní pobyt i s exkurzí po alternativních čajovnách, případných budoucích pracovních příležitostech. Uvítala je „vodárnami zakouřená“ prvorepubliková čajovna a možnost letní brigádnické praxe se zde nejevila zcela nemožnou…

       „Na tomto „koníčku“ jsou zajímaví i čajoví nadšenci samotní, kteří neváhají podřídit čajování opravdu vše, a že se ve spojení s teatenderovským žargonem běžně objevuje označení tráva (a určitě nejde o marihuanu, ale o čaj), je jen zajímavý postřeh na závěr našeho pražského čajového putování,“ s úsměvem dodává Mgr. Lubor Havlík, vedoucí odborného výcviku SOŠ a SOU Polička.