Život bez masa si neumíš představit. Rád experimentuješ a rád zkoušíš nové uzeniny, zajímá tě jejich výroba. Oceňuješ lidi, kteří umí něco rukama a vyberou si poctivé řemeslo, do kterého mohou dát i něco ze sebe. Máš sílu a jen tak něčeho se nelekneš. Miluješ vůni právě otevřené udírny a probublávající vody s jitrnicemi. Pokud alespoň jednou kývneš hlavou, jsi duší řezník. Tak proč si nevybrat nejúspěšnější školu v oboru?

Během přípravy řezníka se střídá teoretická výuka s praktickou v týdenních cyklech. Převahu tvoří odborné předměty jako je zpracování masa, biologie a anatomie nebo zbožíznalství. Kromě toho se vyučují i všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, tělesná výchova).

Kromě teoretických znalostí o porážce, dělení masa a výrobě masných výrobků získají učni znalosti také o anatomii zvířat, chemických procesech spojených se zpracováním masa a základní dovednosti spojené s prodejem. Součástí výuky jsou i odborné exkurze, pravidelné návštěvy výstav a veletrhů. Nejlepší učni mohou reprezentovat školu na soutěžích Valašský řezník a Řeznická sekyra.

Praktické dovednosti získávají učni v moderně vybavených dílnách v místním Masokombinátu Polička a.s. nebo ve školní prodejně, řeznictví a výrobně vařených masných výrobků. Škola také úzce spolupracuje se soukromými zpracovateli masa.


Proč studovat řezníka právě u nás?

 • 1.  Praxe je pro nás na prvním místě

  Praxe je pro nás vším. Nevěříme, že se člověk stane řezníkem ze školní lavice. Proto máme plně vybavené řeznictví, skvělé mistry a spolupracujeme s místními výrobci.

 • 2. Máme vlastní řeznictví i prodejnu

  Máme perfektně vybavené řeznictví s udírnou i vlastní školní prodejnu. Žáci si tak mohou vyzkoušet vše od bourání masa po prodej opravdovým zákazníkům.

 • 3. Jsme nejoceňovanější řeznickou školou

  Za naši práci mluví naše poháry a ocenění z řeznických soutěží včetně toho nejdůležitějšího – Řeznické sekyry z mistrovství ČR.


Spolupráce

Úzce spolupracujeme se zpracovateli masa v regionu, kteří žákům zajišťují další praxi nad rámec školní hodinové dotace formou placených stáží.

Profil absolventa

 • má návyky, dovednosti a znalosti k provádění jateční výroby, k provádění bourárenských činností, masné výroby a úpravy mas i masných výrobků, zvládne domácí zabíjačku
 • je schopen samostatně obsluhovat v prodejně, umí provést přípravu masa, masných výrobků a uzenářských specialit pro prodej
 • zvládá základní problematiku obchodu, je seznámen se základními operacemi probíhajícími v obchodním zařízení
 • má základní ekonomické a právní znalosti nutné k podnikatelské činnosti, je schopen provést základní účetní operace, umí psát na psacím stroji a ovládá základy obsluhy počítače
 • zná základní hygienické normy, ovládá zásady manipulace s potravinářskými komoditami, zná základy jejich skladování a ošetřování
 • zvládne základní laboratorní techniky používané v hodnocení masa a masných výrobků
 Předmět
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem
Český jazyk a literatura
2
1
2
5
Cizí jazyk (AJ nebo NJ)
2
2
2
6
Občanská nauka
1
1
1
3
Chemie
1
1
2
Ekologie
1
1
Fyzika
1
1
Matematika
1
1
1
3
Tělesná výchova
1
1
1
3
Informační a komunikační technologie
1
1
1
3
Ekonomika
1,5
1,5
3
Výživa
1,5
1,5
Aplikovaná biologie
1,5
1
1,5
4
Technologie
4
4
3,5
11,5
Obchodní provoz
1
1
Psychologie prodeje
1
1
Odborný výcvik
15
17,5
17,5
50
Celkem
33
33
33
99

Dokumenty ke stažení pro obor Řezník – uzenář

[/container][/vc_column_inner][/vc_row_inner]

KÓD OBORU
29-56-H/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Řezník-uzenář

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2017/2018
1 třída (15 studentů)

ŠKOLNÉ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano