Listopadový den otevřených dveří

Michal KozelAkce školy

Polička 14. 11. 2023 – SOŠ a SOU Polička uspořádala první ze čtyř dní otevřených dveří. V obdobném zaměření a opět s velkým zájmem účastníků. Gastronomické obory jsou zkrátka dlouhodobě vyhledávanou specializací budoucích absolventů základních škol.

Úterní den začal pro mnohé studenty netypicky. Místo do školních lavic usedli na recepci, kde od 9.00 do 17.00 náležitě plnili zodpovědnou funkci. Jako recepční reprezentovali svoji školu i svůj studijní obor. Neúnavně předávali potřebné informace, odpovídali na rozličné dotazy z řad uchazečů, docházeli pro pedagogický dozor, pomáhali s vyplněním dotazníku a nezapomínali ani na svoje kultivované chování – vizitku studenta, jenž se rozhodne pracovat s lidmi, což je ve větší či menší míře obsaženo v každé studijní specializaci, kterou naše škola nabízí.

Celkem bylo na recepci evidováno 47 zájemců. Největší poptávku zaznamenal obor Gastronomie ve službách a Hotelnictví a cestovní ruch, tedy 4letá maturitní studia s odpovídající praxí. K novinkám letošního školního roku patří například navýšení počtu dnů praktického výcviku i premiéra studentské firmy GoStar, díky níž se prostor „Gastra“ jednou měsíčně promění na stylovou restauraci se čtyřchodovým menu a prvotřídní obsluhou i cenovou dostupností.

Den otevřených dveří poskytl k nahlédnutí školní jídelnu upravenou pro prezentaci jednotlivých studentů, kteří představili své dovednosti získané prostřednictvím studia na SOŠ a SOU Polička. Nechyběly tedy názorné ukázky barmanství, teatenderovství, baristiky, carvingu, cukrařiny a prestižního oboru Řezník-uzenář.

Prohlídka školy byla koncipována tak, aby vyhověla zájemcům o daný obor. Dozvěděli se vše potřebné o zázemí školy i o možnostech teoretické a praktické výuky. V neposlední řadě je zajímala možnost ubytování a téma tuzemských či zahraničních stáží.

V 17 hodin se den otevřených dveří postupně stával minulostí a bilancováním nad získanými dojmy z atmosféry školy a přijatých informací. Věříme, že DEN splnil svůj účel jak pro pořadatele, tak pro budoucí žáky a jejich rodiče.

J.Boháčová, SOŠ a SOU Polička