Featured image for “mimořádné opatření Ministerstva školství”

mimořádné opatření Ministerstva školství

Na základě informací pro školy a školská zařízení č. j. MŠMT-476/2022-5 ze dne 10. 2. 2022, dochází ke změnám v mimořádných…

Michal Kozel

Featured image for “INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022”

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 26. 1. 2022 vláda schválila následující Zmena-MO-o-preventivnim-testovani-zamestnancu-a-nekterych-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-31-1-2022.pdf (vlada.cz)…

Michal Kozel

Featured image for “INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022”

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

Testování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních se od 17. 1. 2022 řídí: • Mimořádným opatřením pro testování ve školách…

Michal Kozel

Featured image for “INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ”

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Na jednání vlády 5. 1. 2022 bylo schváleno – nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností…

Michal Kozel

Featured image for “OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022”

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující Předběžná…

Michal Kozel

Featured image for “INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY  A KONZERVATOŘE”

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

Zasíláme informaci k distribuci testů pro potřeby škol ve všech krajích pro testování v termínu 20. prosince 2021. priloha_978787628_0_INFORMACE K…

Michal Kozel

Featured image for “AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE”

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o…

Michal Kozel

Featured image for “mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021”

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021, č.j MSMT-13469/2021-54 k testování dětí v přípravných třídách, žáků…

Michal Kozel

Featured image for “INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ  OD 15. LISTOPADU 2021”

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. LISTOPADU 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, které s…

Michal Kozel

Featured image for “Mimořádná opatření”

Mimořádná opatření

Na základě informací pro školy a školská zařízení č.j. MSMT-13469/2021-23, s účinností od 25.10. a 1.11.202, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a…

Michal Kozel

Featured image for “Mimořádné opatření MZČR ze dne 22.10.2021”

Mimořádné opatření MZČR ze dne 22.10.2021

Na základě mimořádného opatření MZČR , č.j. :MZDR15757/2020-60/MIN/KAN ze dne 22. 10. 2021 dochází s účinností od 25. 10.2021 k těmto opatřením…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně  dne 10.5.2021”

Aktuálně dne 10.5.2021

Žáci jsou povinni řídit se pokyny dle zpracovaného rozvrhu a rozdělení do skupin pro daný obor v týdnu od 10.5…

Michal Kozel

Featured image for “Mimořádné opatření s účinností od 26. 4. 2021”

Mimořádné opatření s účinností od 26. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření s účinností od 26. 4. 2021 je umožněno pro všechny ročníky všech oborů navštěvovat praktickou výuku prezenční…

Michal Kozel

Featured image for “Ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy”

Ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Na základě ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT-2367/2021-6, se žákům konajícím maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2021,…

Michal Kozel

Featured image for “mimořádné opatření s účinností od 26. 4. 2021”

mimořádné opatření s účinností od 26. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření s účinností od 26. 4. 2021 je umožněno pro všechny ročníky všech oborů navštěvovat praktickou výuku prezenční…

Michal Kozel

Featured image for “Usnesení pro školy a školské zařízení ze dne 13. 4. 2021.”

Usnesení pro školy a školské zařízení ze dne 13. 4. 2021.

Dle nařízení vlády ČR ze dne 13. 4. 2021 jsou žákům umožněny konzultace ve skupinkách o 6 žácích prezenční formou…

Michal Kozel

Featured image for “Usnesení pro školy a školské zařízení ze dne 7. 4. 2021.”

Usnesení pro školy a školské zařízení ze dne 7. 4. 2021.

Dle nařízení vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 dochází vzhledem k epidemiologické situaci v ČR k ukončení nouzového stavu k 11. 4. 2021…

Michal Kozel

Featured image for “Usnesení pro školy a školské zařízení ze dne 22. 2. 2021.”

Usnesení pro školy a školské zařízení ze dne 22. 2. 2021.

 Dle nařízení vlády ČR ze dne 26. 3. 2021 probíhá provoz škol a školských zařízení Všem osobám se zakazuje pohyb…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně-Nařízení vlády”

Aktuálně-Nařízení vlády

Dle nařízení vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 probíhá provoz škol a školských zařízení v období od 15.2. do 28.2.2021…

Michal Kozel

Featured image for “Nařízení vlády ze dne 28.1.2021”

Nařízení vlády ze dne 28.1.2021

Dle nařízení vlády ČR ze dne 28. 1. 2021 probíhá provoz škol a školských zařízení v období od 1.2. do 14.2.2021…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně-nařízení vlády ze dne 22.1.2021”

Aktuálně-nařízení vlády ze dne 22.1.2021

Dle nařízení vlády ČR ze dne 22. 1. 2021 probíhá provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. Ledna 2021…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně-nařízení vlády”

Aktuálně-nařízení vlády

Dle nařízení vlády ČR ze dne 7.1.2021 probíhá provoz škol a školských zařízení od 11. do 22. ledna 2021 i…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně – usnesení vlády ze dne 23.12.2020”

Aktuálně – usnesení vlády ze dne 23.12.2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020  o přijetí krizového opatření se od 27. 12.2020 –…

Michal Kozel

Featured image for “Žáci se vrací do škol”

Žáci se vrací do škol

Dle usnesení vlády ze dne 19. 11. 2020,  nastoupí od středy 25. 11. 2020, k prezenčnímu studiu závěrečné ročníky učebních…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně-usnesení vlády ze dne 12.10.2020”

Aktuálně-usnesení vlády ze dne 12.10.2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od 14. 10…

Michal Kozel

Featured image for “Školní psycholog”

Školní psycholog

Školní psycholog, Mgr. Dominika Křenková, bude po dobu distančního vzdělávání po domluvě na telefonním čísle  776603765  k dispozici online na…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně 10.9.2020”

Aktuálně 10.9.2020

Na základě pokynů MŠMT ze dne 9.10.2020 bude výuka ve škole v době od 19.10. do 30.10.2020 probíhat následovně Teoretická…

Michal Kozel

Featured image for “eRouška-informace”

eRouška-informace

Na základě prosby Ministerstva zdravotnictví, Vám představujeme mobilní aplikaci eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos…

Michal Kozel

Featured image for “Úplata za ubytování v domově mládeže”

Úplata za ubytování v domově mládeže

Úplata ubytovaným žákům, bude krácena podle počtu dní, po které nebudou moci být ubytování v domově mládeže z důvodu nařízení…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně 1.10.2020”

Aktuálně 1.10.2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 přechází od 5.10.2020 do 18.10.2020 teoretické vyučování na vzdělávání  distančním…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně-Distanční vzdělávání žáků ve šk. roce 2020/2021”

Aktuálně-Distanční vzdělávání žáků ve šk. roce 2020/2021

Distanční vzdělávání žáků ve šk. roce 2020/2021 dle metodického doporučení MŠMT-33469/2020-8 Legislativní rámec Novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 SB, s účinností…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně 23.9.2020”

Aktuálně 23.9.2020

K dnešnímu dni škola neeviduje žádný pozitivní případ nakažení nemocí Covid-19. Zároveň se žádný student ani zaměstnanec školy nenachází v…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně 18.9.2020”

Aktuálně 18.9.2020

Školní obchody (cukrárna, řeznictví, školní bufet) a školní stravování se řídí mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN. https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-19-9-2020-do-odvolani.pdf…

Michal Kozel

Featured image for “Aktuálně 17.9.2020”

Aktuálně 17.9.2020

Škola neeviduje žádný pozitivní případ nakažení nemocí Covid-19. Zároveň se žádný student ani zaměstnanec školy nenachází v nařízené karanténě  v…

Michal Kozel

Featured image for “Roušky budou povinné i v průběhu výuky”

Roušky budou povinné i v průběhu výuky

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN nařizuje od pátku 18.9.2020  v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve…

Michal Kozel

Featured image for “Informace pro žáky a rodiče k distančnímu vzdělávání  školní rok 2020/2021 v souvislosti s možnou novou vlnou pandemie covid-19”

Informace pro žáky a rodiče k distančnímu vzdělávání školní rok 2020/2021 v souvislosti s možnou novou vlnou pandemie covid-19

Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je z důvodu nařízení karantény příslušné KHS znemožněna osobní přítomnost žáků/studentů ve škole. Žáci/studenti mají…

Michal Kozel