Jsi objevitel, cestovatel tělem i duší. Vždycky tě to přirozeně táhlo za hranice. Baví tě poznávat nové země, nové lidi i kultury. Cizí jazyky považuješ za základ pro svůj další život. Jsi přirozeně komunikativní a baví tě pracovat s lidmi. Zajímá tě management, marketing i to, jak se řídí firma. Pokud právě souhlasně pokyvuješ hlavou, tak už máš jasno – patříš do cestovního ruchu a hotelnictví!

Studijní obor hotelnictví nabízí vzdělání v atraktivním prostředí cestovního ruchu, který je zaměřen na provoz hotelů, management i marketing. Absolventi mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské i řídící funkce v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Důraz je kladen na výuku světových jazyků, kdy se žáci učí dva již od 1. ročníku, další jazyk začínají studovat od 4. ročníku. Dále se studium zaměřuje na management a marketing a součástí výuky jsou také odborné exkurze v tuzemsku i v zahraničí. Aktivně spolupracujeme s několika partnerskými školami v zahraničí, zejména ve Francii, Itálii, Německu, ale i na Slovensku.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.3 důvody proč studovat Cestovní ruch právě u nás

 • 1.  Praxe je pro nás na prvním místě

  Praxe je pro nás to nejdůležitější. Nevěříme, že se člověk stane profesionálem ze školní lavice. Každého necháme rozvinout v tom, co jej baví. Proč se nestát mistrem republiky ve vašem koníčku?

 • 2. Žáci pro nás nejsou čísla, ale jedinečné osobnosti

  K žákům přistupujeme jako k individualitám. Každý má různé schopnosti, dovednosti a záliby. Necháme vás vyniknout v tom, co vás skutečně bude bavit.

 • 3. Jsme jednou z nejoceňovanějších škol v ČR

  Za naši práci mluví stovky ocenění, pohárů a diplomů ze soutěží v ČR i zahraničí. Jsme držiteli mnoha českých i mezinárodních certifikací i Zlaté medaile M. D. Rettigové.


Spolupráce

Úzce spolupracujeme s místními pekaři a cukráří, kteří žákům zajišťují další praxi nad rámec školní hodinové dotace formou placených stáží.

Co budeš umět?

Staneš se specialistou na provoz hotelů a cestovní ruch. Ovládneš výpočetní techniku, hotelový software, umění průvodcovství i lázeňství. Zvládneš postupně až tři jazyky, ekonomiku, účetnictví, management a marketing. Všechno si do detailu vyzkoušíš při vedení vlastní studentské firmy.

Profil absolventa

 • Má kompetence pro řídící, marketingové a obchodně-podnikatelské činnosti v různých pracovních pozicích v oblasti cestovního ruchu a gastronomických a ubytovacích službách
 • Ovládá provoz hotelů a nejrůznější aspekty řízení ubytovacích zařízení
 • Umí komunikovat se zákazníkem i v cizích jazycích
 • Ovládá gastronomická pravidla, zásady a pravidla obsluhy i nejrůznějších gastronomických služeb
 • Orientuje se v oblasti právních norem souvisejících s oborem a podnikáním, umí vést administrativu a účetnictví
 • Prošel praxí v hotelu, cestovní kanceláři, lázních, stravovacích a ubytovacích provozech, nebo v průvodcovských institucích
 • Může se stát specialistou na barmanství, kurz studené kuchyně, umělecké vyřezávání ovoce, kávu či na mnoho dalších. Stačí absolvovat volitelný kurz
 • Po maturitě může pokračovat na vysokou školu

Naši studenti


„Necítím se zde jako ve škole, jelikož se k nám učitelé chovají jako k „vlastnímu“ dítěti, zvláště učitelé odborného výcviku.“

– Kateřina Vymazalová, specializuje se na přípravu a podávání čaje

Učební plán


A. Povinné vyučovací předměty  1. ročník  2.
ročník
 3. ročník  4. ročník  Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
I.cizí jazyk (AJ.NJ) 3 3 4 4 14
II.cizí jazyk (AJ,NJ,RJ) 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2
Fyzika 1 1
Chemie 2 2
Biologie a ekologie 2 2
Matematika 2 3 3 3 11
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 6
Ekonomika 2 2 2 6
Účetnictví 2 3 5
Nauka o výživě  2 2
Technika obsluhy a služeb  3 4 7
Technologie přípravy pokrmů  3 3  6
Management a marketing 1 2 3
Hotelový
provoz
2 2 2 6
Zeměpis
cestovního ruchu
2 2 4
Cestovní ruch 2 2 2 6
Písemná a
elektronická komunikace
2 2
Komunikace ve službách 1 1
Konverzace v cizím jazyce 1 1 2
Právní nauka 2 2
Fiktivní firma 2 2 4
Hotelový software 2 2
Volitelné vyučovací předměry
Průvodcovství/Lázeňství  – 1 1 2
Celkem 34 34 33 33 134
B. Nepovinné vyučovací předměty
Seminář z cizího jazyka 1 1
Seminář z matematiky 1 1
Třetí cizí jazyk 1 1

Dokumenty ke stažení pro obor Hotelnictví a cestovní ruch

KÓD OBORU
65-42-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Hotelnictví a cestovní ruch

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Do celkového hodnocení se projevují i známky z pololetního vysvědčení v 9. třídě a obě vysvědčení z 8. třídy ZŠ. Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2020/2021
1 třída (30 žáků)

ŠKOLNÉ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano