Jídlo tě jednoduše zajímá. Vždycky tě to přirozeně táhlo do kuchyně a bez kuchařských reality show si nedovedeš představit televizní zábavu. Jsi gurmán, pravý milovník dobrého jídla. Chceš se podílet na velkých rautech nebo rovnou na gastronomických festivalech. Pokud alespoň jednou kývneš hlavou, je pro tebe obor kuchař-číšník jako dělaný.

Příprava v tomto učebním oboru obsahuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na pohostinství.

Těžiště je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návyků. Tříletý učební obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Žák má možnost absolvovat základní barmanský kurz, získat praktické zkušenosti při pořádání slavnostních banketů, rautů a státních recepcí. Ti nejpilnější se pravidelně účastní soutěží jako např. Gastro Junior, barmanské soutěže, slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové atd. Škola spolupracuje s kuchařskou asociací a asociací barmanů a číšníků.


3 důvody, proč studovat obor Kuchař-číšník právě u nás

 • 1.  Praxe je pro nás na prvním místě

  Praxe je pro nás vším. Nevěříme, že se člověk stane kuchařem nebo barmanem ze školní lavice. Proto máme plně vybavenou školní restauraci a dokonce vlastní bar.

 • 2. Školní jídelna je funkční restaurace

  V naší školní jídelně vaří, obsluhují i markují přímo žáci. Posilujeme tím školní kolektiv a zároveň dáváme žákům maximum možné praxe přímo ve škole.

 • 3. Jsme nejoceňovanější gastronomickou školou

  Za naši práci mluví školní poháry a ocenění ze soutěží. Jsme držiteli zlaté medaile Magdaleny D. Rettigové, nejvyššího ocenění Asociace kuchařů a cukrářů ČR.


Spolupráce

Úzce spolupracujeme s místními gastronomickými zařízeními, která žákům zajišťují další praxi formou placených stáží.

Co budeš umět?

Naučíš se technologie přípravy jídel, jak funguje obsluha či celé provozy v pohostinství, techniku pro posuzování potravin nebo nutriční hodnoty. Zvládneš sestavit jídelníček či rovnou menu pro zvláštní příležitosti. Dále porcování masa, výrobu studených a teplých moučníků nebo nápojů. Staneš se specialistou na estetickou prezentaci jídla a profesionálního podávání.

Profil absolventa

 • ovládá přípravu minutek, běžných i technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, salátů i teplých nápojů dle platných receptur
 • umí techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování
 • má znalost používání inventáře, ovládání obsluhy technického zařízení ve stravovacích provozech i odstraňování běžných poruch
 • ovládá techniku opracování potravin a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb
 • umí esteticky upravovat pokrmy a nápoje k podávání a ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů se zřetelem k platným předpisům
 • má osvojeny základy správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování, zvládá sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků dle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestavit menu pro různé příležitosti
 • má základní znalost sestavování kalkulací a stanovení ceny, chápe podstatu tržního hospodářství a má základy obchodních a podnikatelských činností, základní dovednosti v používání počítače a umí spolupracovat při provádění fyzické i účetní inventury

Naši studenti


„Tuto školu jsem si vybral z důvodu možnosti dostání se v odborném výcviku přímo do provozu, či na různé společenské události.“

– Jiří Kaláb, studuje obor Kuchař-číšník

Učební plán


 Předmět 1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
Celkem
Český jazyk a literatura

2

1

2

5

I. cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk)

2

2

2

6

II. cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk)

2

1

1

4

Občanská nauka

1

1

1

3

Chemie

1

1

Ekologie

1

1

Fyzika

1

1

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Společenská výchova

1

1

Ekonomika

1

2

3

Potraviny a výživa

1

1,5

1

3,5

Stolničení

1

2

1

4

Technologie

2

2

1,5

5,5

Komunikace ve službách

1

1

Základy barmanství a sommelierství

1

1

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Celkem

33

33

33

99

Dokumenty ke stažení pro obor Kuchař-číšník

KÓD OBORU
65-51-H/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Kuchař-číšník

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2020/2021
2 třídy (60 žáků)

ŠKOLNÉ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano