Pithiviers v Poličce

Michal KozelAkce školy

Polička 17.-22. 03. 2024 – SOŠ a SOU Polička udržuje již po několik let družbu se střední školou z městečka Pithiviers. A protože mají obě školy společné profesní zaměření, tedy gastronomii, točil se celý týden kolem tohoto tématu. Propojit prvky české a francouzské gastronomie do jedinečného harmonického koncertu chutí a vůní bylo nejedním cílem setkání dvou kultur.

Uplynulý týden se nesl ve znamení tvořivého chaosu a zdatného umění improvizace, ale v letošním roce plném změn tak krásně doplnil různorodou a dobrodružnou mozaiku školních vzdělávacích zážitků.

Jedním z cílů partnerské spolupráce našich škol je podpořit komunikační dovednosti studentů, kteří se vzájemně dorozumívají angličtinou, dále se inspirovat gastronomií obou národů a bořit případné bariéry mezi kulturami. Získané zkušenosti jsou pro studenty přínosem nejen do teoretické složky jejich studia, ale i do praktické stránky osobního a profesního života. Vedle gastronomických poznatků se francouzští studenti seznámili také s turismem v České republice, zejména pak v našem městě a v regionu samotném. A tak nechyběl výstup do rodiště Bohuslava Martinů, následovala procházková exkurze po Poličce s odbornou mezizastávkou v Měšťanském pivovaru, další kroky vedly na hrad Svojanov. Ke klenotům návštěvy také patřila poznávací cesta Litomyšlí a samozřejmě nesměla scházet závěrečná páteční tečka v podobě Prahy.

Program 50členné výpravy zahraničních studentů zahrnoval aktivity, jež zpřístupnili všem obyvatelům SOŠ a SOU Polička. Od začátku nejvíce komunikovali se studenty druhých a třetích ročníků oborů Gastronomie a Hotelnictví a cestovní ruch, s nimiž se také podíleli na prezentaci a ochutnávce francouzských specialit. Počáteční komunikační ostych se záhy prolomil a SOŠ a SOU Polička se dostala do víru spontánní komunikace a veselé atmosféry. Studenti poznávali, v čem se odlišuje česká gastronomie od francouzské, jaké zvyklosti jsou typické u nás a v cizině, vzájemně si rozšiřovali vědomosti a praktické dovednosti. Navazovali kontakty, a často tak zcela bezděčně naplňovali cíl projektu.

Ve čtvrteční soutěži týmů pak všichni studenti prokázali smysl pro tvořivost a kooperaci. Takováto soutěž poté nemůže mít poražených. Zhotovené gastronomické skvosty lákaly vizuálně a ochutnat je znamenalo vstoupit do světa delikates.

Při závěrečném vyhlašování výsledků oslavy gastronomie nechyběli ani podporovatelé SOŠ a SOU Polička z řad poličských a pardubických radních. Své svěřence pak virtuálně pozdravila paní ředitelka pithivierské školy, která vše sledovala prostřednictvím internetového připojení. Vyjádřila přízeň všem zúčastněným a těší se na brzké osobní setkání, protože letos jí byla Polička ze zdravotních důvodů odepřena.

Týden s Francouzi sice utekl jako voda, ale prožité okamžiky, nové kontakty a gastronomické nadšení studentům zůstaly.

Všem organizátorům a účinkujícím děkujeme za nevšední zážitek, poznání a neutuchající inspiraci.

J.Boháčová, SOŠ a SOU Polička