Projektové dny plné gastronomie

Michal KozelAkce školy

Polička 21. 11. 2023 – SOŠ a SOU Polička úzce spolupracuje s regionálními základními školami, které ji navštěvují v pravidelných čtvrtletních intervalech. V rámci mezipředmětových vztahů jsou tak žáci seznamování s teoretickou i praktickou částí gastronomie, jež je podstatnou součástí každodennosti.

Prostřednictvím realizace projektových dnů „IKAP“ si mohou žáci základních škol z blízkých vesnic Telecí a Trstěnice vyzkoušet známé i neznámé stránky gastronomie. Populární formou se učí více o tajemném světě, který je pevnou součástí jejich všedního života. V tematických celcích je jim postupně představována vybraná problematika.

Tentokrát se všichni se zájmem věnovali ovoci a zelenině a jejich využití v praxi. Nejprve jim byla předložena biologická a chemická podstata tématu, dále se setkali s výživovými hodnotami a vhodným zakomponováním ovoce a zeleniny do skladby jídelníčku. Prezentace i práce ve skupinách byly oblíbenou a přínosnou stránkou předávání a třídění informací. Zároveň jsou žáci vedeni k tomu, aby nad svým jídlem přemýšleli, také se učí „normovat“ a zpracovávat potřebné suroviny ekologicky a samozřejmě s ohledem na dodržování pravidel hygieny.

Obvyklým finálním výstupem je poté zhotovení konkrétního pokrmu. Ani úterní projektový den tedy nebyl výjimkou. Teoretické a praktické úsilí završili učenliví a zvídaví žáci II. stupně výrobou punče a indonéského salátu, jejichž ingredience i recepturu jim přiblížily lektorky projektového dne a zároveň vyučující SOŠ a SOU Polička.

Zbývá dodat, že o administrativní stránku projektu IKAP se stará Ing. Vladimír Teplý. Obsahová, materiální, teoretická a praktická složka je vytvářena vyučujícími Mgr. Pavlínou Pospíšilovou, Mgr. Petrou Reslerovou a Mgr. Renatou Zrůstovou. Paní učitelka Zrůstová se navíc hojně zasluhuje o pořádání praktických ukázek gastronomie na poličských základních školách, ale také zviditelňuje možnost využití alternativních přístupů ke vzdělávání formou spolupráce s Městskou knihovnou Polička (zejména prostor „Půda“).

J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička