Projekty na SOŠ a SOU Polička

Michal KozelAkce školy

SOŠ a SOU Polička 10. 10. 2023Alergeny ve výživě jsou u veřejnosti stále ožehavějším tématem. Populárně naučnou formou s nimi byli seznámeni i žáci základních škol. Čím dříve se budou zajímat o vhodné stravování, tím pro jejich zdraví lépe.

 V prostoru gastrostudia se odehrává praxe maturitních ročníků, dále je unikátní místnost vyhrazena i pravidelným kurzům a projektům. Úvodní část z cyklu projektů rozvíjela u žáků z okolních základních škol povědomí o alergenech a jejich výskytu v potravinách. Byla rozdělena na část teoretickou a praktickou.

Projekt vzniká pod záštitou Pardubického kraje a v rámci spolupráce s pedagogy SOŠ a SOU Polička. Poznatky jsou předávány prostřednictvím komentované prezentace, o jejíž obsahovou stránku se postaraly Mgr. P. Pospíšilová a Mgr. R. Zrůstová.

Následující praktickou část vedla Mgr. Petra Reslerová, která je specialistkou na svět gastronomických chutí a vůní. Žáci si vyzkoušeli přípravu palačinek na dvojí způsob. Zopakovali si normování, chronologický postup při zpracování ingrediencí, nezapomínali na dodržování hygienických předpisů ani na kulturu stolování.

Projekty jsou vedeny tak, aby odpovídaly klíčovým kompetencím a výstupům předepsaným v ŠVP. Populárně-naučná forma navíc přispívá k tomu, aby žáci o gastronomii přemýšleli a také se přirozeně sami více zajímali o své stravování a zdraví.

V obdobném duchu se budou odehrávat i další projekty, které SOŠ a SOU Polička v průběhu letošního školního roku uspořádá.

 

J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička