Ráno tam a večer zpátky

Michal KozelAkce školy

  1. 4. 2022 – SOŠ a SOU Polička je všeobecně vnímána jako instituce poskytující vzdělání v gastronomickém odvětví, ale že je také školou specializující se na Hotelnictví a cestovní ruch, už je v povědomí veřejnosti i studentů většinou méně. I to se snažila změnit exkurze do Kutné Hory.

Po pominutí covidové pandemie tak dostává zajímavý obor svou dřívější energii a beze zbytku se tak realizují pár let odkládané plány na tuzemské či zahraniční exkurze a stáže. Čtvrteční cesta směřovala za tajemstvím Kutné Hory, kterou proslavilo nemálo pověstí, aktivit i význačných osobností. A právě po jejich stopách se pod odborným vedením paní učitelky M. Svobodové a paní učitelky B. Pražanové vybraní studenti maturitního typu studia s úspěchem vydali.

Aby byla exkurze smysluplná, měli studenti již dopředu přichystané úkoly, které souvisejí s jejich studijní specializací. Protože se očekává, že se opravdu jednou zhostí zodpovědné průvodcovské role a pro své klienty budou nepostradatelnou oporou při zdolávání stanovených turistických cílů, bylo jim zadáno, aby se naučili část informací z historie Kutné Hory, chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jakuba, či pověstí náležejících k okouzlujícímu historickému městu. Studenti se svých úkolů zhostili více méně zdařile a odměnou jim byla nejen náležitá známka do zeměpisu cestovního ruchu, prohlídka chrámu sv. Barbory a „Mincovny“, ale hlavně poznali, co vše je vlastně součástí jejich budoucí práce.

Uvědomili si, že musí obsáhnout kus dějepisu, zeměpisu, všeobecného povědomí o všem, čím jsou obklopeni, a navíc mají zvládnout i nevyzpytatelnost klientů či počasí. Vše s přehledem, úsměvem, dobře naladěným řidičem a s dobře skrytou únavou. Zkrátka poznání k nezaplacení.

Při zpáteční cestě naši výletníci opět pokračovali v toulkách po historii, která se tentokrát tragicky zapsala do dějin naší země. Pietní místo Ležáky se stalo připomenutím neblahé události, na niž by se nemělo zapomenout a která by se již nikdy a nikde na světě neměla opakovat.

 

J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička