Škola trochu jinak

Filip ČervenýAkce školy, Nástěnka

Polička 12. 12. 2019 – SOŠ a SOU Polička vytváří pro potencionální studenty maximální možnost seznámit se s prostředím přípravy na svou budoucí profesní specializaci. Stejně vstřícná je ale samozřejmě i ke svým studentům, jimž umožňuje rozšíření studentských znalostí a dovedností gastronomickými kurzy a zajímavými exkurzemi.

Druhý prosincový týden se na SOŠ a SOU Polička odehrával doslova ve víru atraktivního vzdělávání, a to prostřednictvím pořádání gastronomického kurzu. Navíc nadešel i čas konání reprízy dne otevřených dveří, tentokrát ve znamení Vánoc. Studenti také rádi využili více než pestré nabídky exkurzí do předvánočních Drážďan nebo adventní Vídně. V neposlední řadě si pak nenechali uniknout kouzlo adventu olomouckého a brněnského.

V půli týdne se otevřela pomyslná brána školy pro zájemce z řad budoucích studentů, ti si na recepci spravované žáky oboru Hotelnictví a cestovní ruch nejprve vyzvedli informační leták obsahující souhrnné informace o všech oborech SOŠ a SOU Polička. Následně se za doprovodu a výkladu pedagoga a studenta školy vypravili za praktickou ukázkou aktivit typických pro studijní specializaci školy. Zábavnou formou si vyzkoušeli, zda se jim první seznámení s budoucí školou a budoucím povoláním zalíbí, či ne. Den otevřených dveří je koncipován tak, aby uchazečům co nejvíce pomohl s výběrem středoškolského vzdělávání.

Návštěvníci netypického školního dne měli zároveň i možnost zhlédnout ukázku průběhu gastronomického kurzu, který se na SOŠ a SOU Polička realizoval. K vidění byl kurz Barista, jenž je v poslední době nejvyhledávanější alternativou rozšiřování gastronomického povědomí nejen mezi studenty, ale i v řadě laické veřejnosti.