Tatranská múza

Michal KozelAkce školy

Slovensko 2.-6. 10. 2023 – Zájemci z řad studentů Hotelnictví a cestovní ruch společně s částí třídy G3 a pedagogickým dozorem vycestovali za krásami Slovenska. Zkušenosti z týdenního pobytu pod Tatrami hojně využijí v profesním zaměření.

 Hotelnictví a cestovní ruch je jedna z nabídek mnoha oborů vzdělávání na SOŠ a SOU Polička. V průběhu studia žáci postupně pronikají do tajů této specifické oblasti, prochází notnou dávkou teoretických poznatků od zeměpisu cestovního ruchu až po hotelový provoz. V praxi poznávají obsahový i formální prostor hotelů, recepcí, informačních center a dalších institucí, které jsou úzce propojeny s hotelnictvím a turismem.

Přirozeně se očekává, že pokud si student zvolí tuto dobrodružnou a kreativní specializaci, rád nevynechá žádnou z předložených exkurzí a stáží v tuzemsku ani v zahraničí. Opak je někdy bohužel pravdou.

Nicméně i přes ne vždy vřelý zájem ze strany studentů pravidelně organizuje SOŠ a SOU Polička jednodenní či vícedenní toulky po krásách naší vlasti a po zahraničních destinacích. Za všechny jmenujme Francii, Chorvatsko, Rakousko, Německo nebo Itálii. Nedávná týdenní cesta vedla na Slovensko, k památkám střeženým samotným UNESCEM.

Zde byla u našich budoucích absolventů mimo jiné podporována snaha o rozvoj komunikačních dovedností v roli průvodce. V rámci skupinové práce si tak vyzkoušeli své znalosti a dovednosti nejprve u Štrbského Plesa, kam jejich kroky zamířily v první den exkurze. Následovala výprava do Levoče, na Mariánskou horu, Spišský hrad, do Spišské Nové Vsi či do skanzenu Stará Lubovňa i do Kežmaroku. A protože exkurzi podniklo osazenstvo třídy H3 a G3, tak svůj prostor dostala také gastronomie. Do programu byla zařazena návštěva destilérky Nestville Park Hniezdno, kde mohli zájemci o barmanskou techniku brát náležitou inspiraci pro svou případnou soutěžní aktivitu nebo budoucí práci v oblasti gastronomických služeb. Každý den si naši studenti navíc vyměnili vzájemné poznatky z probádaných míst slovenského turismu a gastronomie v populárně-naučném kvízu, který pro ně připravili jejich vyučující.

Pro profesní zaměření studentů byla exkurze vedená Mgr. Marcelou Svobodovou velice přínosným zážitkem. Účastníci využili jedinečné příležitosti, jak pod koloritem Vysokých Tater skloubit příjemné s užitečným. SOŠ a SOU Polička děkuje za pořádání smysluplných exkurzí, jež studentům pomohou v jejich budoucím pracovním uplatnění.

                                                                                                                               J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička