Usnesení pro školy a školské zařízení ze dne 7. 4. 2021.

Michal KozelAktuality Covid-19

Dle nařízení vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 dochází vzhledem k epidemiologické situaci v ČR k ukončení nouzového stavu k 11. 4. 2021 a s ním tak spojené pomalé rozvolňování protiepidemiologických opatření.

Veškeré informace k nahlédnutí viz: Informace k provozu od 12. 4. 2021 č.j. MSMT-6329/2021-10.