Den otevřených dveří již čtvrtým rokem netradičně

Filip ČervenýAkce školy, Nástěnka

Polička 12. 11. 2019 – Doba dnů otevřených dveří pravidelně souvisí s obdobím zimních až předjarních měsíců a přináší nejenom zpestření ponurého času, ale i drobné jasno do budoucnosti školáků, kteří před sebou mají odpověď na nelehkou otázku. Kam po základní škole?

První prohlídka školy určená adeptům středního odborného vzdělávání přinesla nemalý počet zájemců. V prostoru recepce vyplnilo dotazník bezmála 40 žáků, kteří si přišli v doprovodu rodičů zažít atmosféru jejich možné budoucí „školy snů“. Recepce zároveň sloužila k procvičení komunikativních dovedností studentů 3. ročníku oboru Hotelnictví a cestovní ruch.

Zájemci o studium si zde vyslechli základní informace plynoucí z nabídky studijního zaměření SOŠ a SOU Polička, následně je čekala spletitá cesta školním labyrintem. Průvodci z řad pedagogů a studentů usnadňovali uchazečům o studium orientaci v oborové škále a zároveň poskytovali odpovědi na nejrůznější dotazy vyplývající ze zájmu o budoucí profesi.

Praktická ukázka aktivit převážně gastronomického směru si získala cenné body u žáků závěrečného ročníku základních škol nejvíce, vyzkoušeli si, co by je od září případně čekalo, čemu by se rádi věnovali a co raději nechat šikovnějším…J

SOŠ a SOU Polička nabízí vzdělání v oborech Kuchař-číšník, Cukrář, Řezník-uzenář, Pekař, Gastronomie, Hotelnictví a cestovní ruch. Pravidelně se s úspěchem účastní soutěžních přehlídek a je opakovaně vyhlašována jako nejoceňovanější gastronomická škola v naší zemi.