Den otevřených dveří potřetí

Filip ČervenýAkce školy, Nástěnka

SOŠ a SOU Polička 16. 1. 2019 – Již potřetí se konal den otevřených dveří letošní školní sezóny. Uskutečnil se v japonském stylu a o návštěvníky neměl nouzi. Tradiční schéma putování vzdělávacím labyrintem se opět osvědčilo.

Od září je všem obyvatelům SOŠ a SOU Polička jasné, že podzimní i zimní měsíce probíhají nejen v duchu příprav na gastronomické přehlídky, ale i ve znamení dnů otevřených dveří, které potencionálním studentům naší prestižní gastronomické školy otevřou svět teoretických i praktických aktivit. Uchazeči si mohou vyzkoušet, co je čeká v nabídce jednotlivých oborů SOŠ a SOU Polička. Navíc si sami prožijí neopakovatelnou atmosféru prostředí, které se na dlouhý čas stane jejich téměř každodenním společníkem a pomůže jim připravit se na nelehkou profesní dráhu.

Studenti svou pracovní kvalifikaci získávají v oborech Gastronomie, Hotelnictví a cestovní ruch, Kuchař-číšník, Řezník-uzenář či Cukrář. Někteří z adeptů přicházejí s jasně vyhraněným zájmem o obor a dovednosti nabízené dnem otevřených dveří pak vedou spíše k ujasnění správnosti původní volby. Jsou ale i absolventi základní školní docházky, kteří se teprve rozkoukávají a zjišťují, kam by chtěli zaměřit svou profesní orientaci, i pro ně má den otevřených dveří smysl. Prostřednictvím široké škály nabízených dovedností si žáci usnadňují svůj výběr. Poznávají, co by je bavilo, nebo naopak.

Třetí takto koncipovaný den navštívilo bezmála 40 budoucích středoškoláků a společně s pedagogickým doprovodem a s notnou dávkou rodičovské podpory měli v maximální možné míře otevřenou cestu k nabídce studijních možností SOŠ a SOU Polička.