Do úvodu s úspěchem

Filip ČervenýNástěnka, Soutěže a úspěchy

Praha 11. 10. 2019 – Festival gurmánů For Gastro & Hotel odstartoval úspěšnou školní sezónu pro SOŠ a SOU Polička. Vybraní studenti gastronomie reprezentovali, jak se patří. Zlatou příčku si nenechali vzít.

Loňští maturanti zanechali na odborném výcviku svým nástupcům hodně vysokou laťku, ti se ale nezalekli a s plnou vervou se pustili do překonávání gastronomických překážek. V úvodu školních dní nenechali nic náhodě a odbornou přípravu rozhodně nepodcenili. Důkazem je první místo Jany Večeřové v Teatenderech, ale i neopomenutelné výsledky profesně mladších spolužaček Karolíny Korálkové a Veroniky Fricové. Téma soutěže Wellness směrovalo účastníky k vyhotovení a servírování čaje Matcha s akcentem na vyzdvižení jeho blahodárných účinků. Odborné porotě se soutěžící předvedli hned ve třech disciplínách – Degustace čaje, Klasický čaj, Volný nápoj.

V návaznosti na šikovnost svých kamarádů teatenderů se pustili do soutěžního klání i baristé. Zde baristické znalosti a dovednosti přiřkly místo 8. Nikole Valentovičové a Jakubu Bajerovi příslušela příčka 10. Pražské soutěžní putování ověřilo možnosti našich studentů a bylo podstatnou složkou motivace v úvodu nového školního roku, v jehož průběhu nebude o poměřování gastronomických sil rozhodně nouze.

A že má SOŠ a SOU Polička své želízko v ohni i v cukrářském odvětví, dokázala pro změnu Kateřina Klírová, jež se velkolepě představila na severomoravské soutěži Moravský cukrářský šampionát, zde uchvátila porotu jedinečnými perníkovými dekoracemi.

„Úvod na SOŠ a SOU Polička probíhá více než slibně, k dosaženým úspěchům gratulujeme nejenom samotným soutěžícím, ale i jejich pedagogům,“ hodnotí přehlídkový debut školní gastronomické sezóny 2019/2020 Mgr. Lubor Havlík, vedoucí učitel odborného výcviku.