Informace k výstražné stávce 27. listopadu 2023

Michal KozelNástěnka

Vážení rodiče,
dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských
zařízení ke stávce 27. listopadu 2023 a proč se naše škola k jejich stanovisku připojuje.
Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly
co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší
společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání
a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.
Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná
opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit
na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.
Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.
Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu
hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých
je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných
předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta
pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro
vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by
velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv
na kvalitu a dostupnost školního stravování.
Z výše uvedených důvodů tedy vyplývá, že předmětem stávky nejsou platy učitelů. Chceme
zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. Jde nám o kvalitu výuky a případné
propouštění pedagogů z důvodu plánovaného 15% snížení PH MAXu (maximální počet
hodin, které může daná škola odučit při určitém počtu žáků a skladbě tříd). V reálném
dopadu by takovéto opatření znamenalo návrat k velmi početným skupinám žáků (slučování
tříd) pro výuku společných předmětů, kde je již mnohem obtížnější zajistit kvalitní výchovně vzdělávací proces.
Dále nám samozřejmě není jedno ani 2% snížení platů nepedagogických pracovníků (při
současné inflaci naprosto neúnosné opatření), jejichž práce je pro školství neméně důležitá. Jsme kolegiální a stávkou je chceme podpořit v plném rozsahu.

Vážení rodiče,
doufáme, že výše uvedené řádky Vám jsou dostatečným vysvětlením stanoviska, které k celé
situaci zaujímáme. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Mgr. Boris Preissler v. r.
ředitel SOŠ a SOU Polička