Práce v bakalářích pro případ využití při distanční výuce

Michal KozelNástěnka

V uplynulých dnech proběhla instruktáž žáků práce v Bakalářích pro případ využití při distanční výuce. V hodinách informačních technologií byli žáci informováni o novém způsobu přihlášení do PC v počítačových učebnách školy a přístupu a práci v Office 365. Všichni přítomní žáci si ověřili funkčnost přihlášení. Ti žáci, kteří se této instruktáže zúčastnit nemohli, mají možnost obrátit se na p. Červeného a individuálně se dohodnout na zprovoznění přístupu do Bakalářů i do Office 365.