Úplata za ubytování v domově mládeže

Michal KozelNástěnka

erb polička

Na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT-11703/2020-1 ze dne 10.3.2020 a dle „Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol“ a dále rozhodnutí  ředitele DM, Čs. Armády 485,Polička, 57201, dnem 11.3.2020 je zákaz osobní přítomnosti ve školském zařízení.

Dotazem na MŠMT bylo ověřeno, že v současné době, kdy je přerušena výuka na všech školách, může být uplatněno ustanovení § 5 odst. 4 vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění, a ubytovaným může být přiměřeně snížena úplata za ubytování.

Tzn. Úplata za ubytování žákům, bude krácena podle počtu dní, po které nebudou moci být ubytování na DM,  vždy po ukončení příslušného měsíce až do odvolání této mimořádné situace.

Konečné vyúčtování za ubytování školního roku 2019/2020 bude provedeno na konci školního roku, nebo při ukončení ubytování v DM.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Boris Preissler

ředitel školy