Brněnský vánoční pohár 2015

Filip ČervenýSoutěže a úspěchy

erb polička

Barmané SOŠ a SOU Polička měli opět možnost ukázat svůj um a dovednosti v rámci výše jmenované soutěže. Barmanská soutěž ale nebyla jediná, která se ten den v hotelovém prostoru vyhodnocovala, netypické ocenění totiž čekalo i na studenty maturitního ročníku SOŠ a SOU…

Brněnský hotel International přivítal skupinu barmanů společně s jejich pedagogickým dozorem 14. prosince 2015. Zde proběhla prestižní soutěž Brněnský vánoční pohár, který byl obsazen 55 barmany z celé republiky. Za barmany si odnesl pohár za 3. místo Dominik Prouza. Jiří Kaláb obsadil 6. místo, na 7. příčce se umístil Daniel Felgr.

Studenti oboru Hotelnictví a Gastronomie SOŠ a SOU Polička se vzdělávají v marketingových praktikách v rámci předmětu Fiktivní firma. Poznatky zde získané jednoznačně prokázali v soutěži O nejlepší marketingovou strategii prodeje soutěžního nápoje. Propagovali nápoj vytvořený poličskými barmany na základě ingrediencí předurčených vizovickou firmou Rudolf Jelínek.

Ta jejich dovednosti ohodnotila 1. místem a dárkovým poukazem v hodnotě 10 000 Kč. Výhra je uplatnitelná formou návštěvy zázemí firmy Rudolf Jelínek, které se s radostí zúčastní celý kolektiv maturitního ročníku. Je třeba dodat, že vizovickou výzvu přijalo celkem 10 škol, vítězství patřilo té naší.

Všem blahopřejeme!