Fiktivním firmám se daří

Michal KozelSoutěže a úspěchy

7.-8. 6. 2023 Písek – SOŠ a SOU Polička zazářila. Nemohla zmeškat 29. ročník veletrhu fiktivních firem EFKO v Písku a vyplatilo se. Přijela jako outsider, vrátila se ověnčená vítěznými vavříny.

Fiktivní firma je obor, který na dni otevřených dveří vzbuzuje zvídavý výraz na tváři rodičů a jejich dětí – našich potencionálních studentů. Naučit se zpracovávat objednávky, vyhotovovat faktury, získat povědomí o ekonomickém zaměření, marketingu a pojmech z obchodování a finanční gramotnosti vůbec je pro současný svět doslova žádoucí. Fiktivní obchodování poskytuje potřebnou berličku do reálného světa, tedy učí pro praxi. Pro naše studenty je velkým pomocníkem, pokud se rozhodnou ve svém oboru podnikat, což při specializaci Gastronomie ve službách a Hotelnictví a cestovní ruch není zcela jistě od věci.

Ve specificky upravené učebně se studenti od 3. ročníku věnují právě fiktivnímu obchodování. Každoročně vyjíždějí do terénu, aby si své získané vědomosti vyzkoušeli na obchodních veletrzích. Výjimkou byla situace, kdy se „soutěžní obchodování“ odehrávalo v online provozu, nicméně i zde byli reprezentanti SOŠ a SOU Polička úspěšní. Pravidelně dokázali obstát při neúprosném hodnocení komunikačních schopností v českém i anglickém jazyce, bystře reagovali, pozadu nezůstává samozřejmě ani originalita a účelnost katalogu i celková podoba reklamního stánku.

A právě „stánek“ se stal nejkomplexnější disciplínou píseckého veletrhu, jehož se zúčastnilo 24 firem. Hodnotil se zde vzhled, poskytované materiály, informace a úroveň komunikačních a obchodních dovedností studentů-obchodníků. Zástupci 3. ročníku oboru Gastronomie ve službách doslova převálcovali favority soutěže a vybojovali zlato. „Uvážíme-li, že dosud měli moji studenti možnost zúčastnit se pouze onlinového veletrhu, pak si jejich vítězství považuji ještě více. Navíc, když jejich excelentní výkon s potěšením sledoval i ředitel soutěže,“ pochvalně dodává k úspěchu svých svěřenců Ing. Bronislava Pražanová, jež vyučuje fiktivní firmy na SOŠ a SOU Polička.

Soutěž samotná začala pro poličské účastníky již předchozího dne, kdy se v Písku řádně zaklimatizovali, promysleli obchodní strategii, prošli si Šrámkovo studentské působiště a plní dojmů a řádně odpočatí usedli následující den do své „kanceláře“, kde jednoznačně prokázali své kvality.

Děkujeme za ukázkovou reprezentaci školy a přejeme hodně tvůrčí energie do dalších soutěžních klání.

J.Boháčová, SOŠ a SOU Polička